Confidenţialitatea datelor

Declaraţie de protecţie a datelor

Întrebările şi propunerile dumneavoastră referitoare la tema  Confidenţialitatea datelorsunt binevenite la noi şi foarte importante. Pentru întrebări referitoare la protecţia datelor, ne găsiţi la adresa următoare: 

Hafele Romania SRL
Calea Aviatorilor nr. 4
300699, Ghiroda

Tel.: +40 256/30 61 72

Cookies

Cookies sunt mici fişiere text care se stochează pe calculatorul dumneavoastră şi care conţin anumite informaţii, pentru a vă recunoaşte în cazul unei noi vizite. Cookies sunt folosite la www.hafele.ro pentru a memora ţara selectată/sucursala Häfele.  Astfel, la următoarea vizită sunteţi redirijat direct la pagina corespunzătoare. Fişierul Cookie este instalat numai dacă vă daţi acordul pentru salvare cu „OK“.  Pe lângă acestea, fişierele Cookies sunt folosite în domeniul de presă pentru a recunoaşte persoanele autentificate şi pentru a economisi o nouă deschidere de sesiune. Puteţi şterge fişierele Cookies în orice moment din setările browser-ului dumneavoastră.

Disclaimer

Ca ofertant de servicii conform § 7 alin.1 din legea media (TMG), Häfele este responsabil pentru propriile conţinuturi. Dacă aceste pagini web conţin link-uri spre oferte de internet ale unor terţi ofertanţi de informaţii (link-uri externe), atragem atenţia că Häfele nu răspunde pentru conţinutul acestor pagini. Opiniile exprimate şi/ sau declaraţiile faptice redate în paginile la care se ajunge prin link-uri intră exclusiv în sfera de răspundere a ofertantului respectiv.

Formulare de contact

Dacă la aceste pagini web există posibilitatea de introducere a datelor personale sau de serviciu, indicarea acestor date este întotdeauna facultativă.  Datele necesare pentru solicitare sunt marcate cu un ’*’. Dacă ne comunicaţi date personale sau de serviciu prin formularele de contact, noi le vom folosi numai în cadrul scopului respectiv.

Salvarea datelor de acces

La fiecare acces al unui utilizator într-o pagină a acestei oferte web şi la fiecare apelare a unui fişier, datele de acces vor fi colectate şi salvate prin acest proces într-un fişier protocol. Informaţiile colectate reprezintă un protocol standard. Fiecare set de date constă din:

  • Data/ora solicitării Pagina din care a fost solicitat fişierul
  • Numele apelat al fişierului
  • Cantitatea de date transmise Starea accesului (fişier transmis, fişier negăsit)
  • O descriere a sistemului de operare utilizat şi a browser-ului web
  • Adresa IP Client şi numele de utilizator al utilizatorilor autentificaţi

Datele pot fi evaluate pentru scopuri statistice, precum şi pentru combaterea abuzurilor.

Declaraţie de protecţie a datelor pentru folosirea Google Analytics

Această pagină web foloseşte Google Analytics, un serviciu de analize web al Google Inc. („Google“) Google Analytics utilizează aşa-numitele Cookies“, fişiere text care sunt salvate pe calculatorul dumneavoastră şi care permit o analiză a folosirii paginii web de către dumneavoastră. Informaţiile generate prin Cookie la folosirea de către dumneavoastră a acestei pagini web (inclusiv adresa dumneavoastră IP) vor fi transmise la un Server al Google din SUA şi vor fi salvate acolo. Google va folosi aceste informaţii pentru a evalua folosirea de către dumneavoastră a paginii web, pentru a redacta rapoarte despre activităţile web pentru administratorul paginii şi pentru a oferi servicii suplimentare legate de folosirea paginii web şi de accesul la internet. De asemenea, Google va transmite după caz aceste informaţii către terţi în măsura în care acest lucru este prescris legal sau dacă terţii prelucrează aceste date din însărcinarea Google. Google nu va pune în niciun caz în legătură adresa dumneavoastră IP cu alte date de la Google. Dorim să atragem atenţia că pagina noastră web utilizează Google Analytics cu extensia "_anonymizeIp()" pentru îmbunătăţirea protecţiei datelor De aceea, adresele IP sunt achiziţionate şi post-prelucrate numai prescurtat. Astfel, o posibilitate de corelare directă cu persoane la analiza folosirii paginii noastre web este exclusă.

Puteţi împiedica salvarea fişierelor Cookies printr-o setare corespunzătoare în softul browser-ului dumneavoastră; vă atragem totuşi atenţia că, în acest caz, este posibil să nu puteţi folosi - după caz - toate funcţiile acestei pagini web. Suplimentar, puteţi împiedica achiziţia la Google a datelor generate prin Cookie şi procurate la folosirea de către dumneavoastră a paginii web (inclusiv a adresei dumneavoastră IP) şi puteţi împiedica prelucrarea acestor date de către Google, descărcând şi instalând plugin-ul de browser disponibil sub următorul link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Prin folosirea acestei pagini web, vă declaraţi acordul cu prelucrarea datelor despre dumneavoastră colectate de Google în modalitatea descrisă anterior şi în scopul menţionat anterior.


Descărcare PDF